Όροι συναλλαγής Αυγό και Κότα

Με δεδομένο το γεγονός, ότι κατά την αποστολή και λήψη κάθε παραγγελίας με τη χρήση του Διαδικτύου (online παραγγελία), δεν παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους παρακάτω όρους προτού εισάγουν τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία της παραγγελίας.


Η υποβολή αιτήματος αγοράς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή με κάθε άλλο διατιθέμενο μέσο υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας. Οι όροι αυτοί θα διέπουν κάθε μεταξύ μας συναλλαγή.


Το Αυγό και Κότα δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία του www.avgokaikota.gr και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε τεχνικό ή άλλης φύσεως πρόβλημα προκύψει κατά τη χρήση του ιστότοπου www.avgokaikota.gr


Όλες οι μεταξύ μας συναλλαγές θα διέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία καταναλωτή, την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων και τις εκάστοτε εφαρμοστέες φορολογικές διατάξεις.


Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τα ακόλουθα:


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Κατά την εγγραφή σας, καλείστε να καταχωρήσετε στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα που παρέχεται, τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμπληρώνονται με ακρίβεια από εσάς, καθώς θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες επιτυχούς ολοκλήρωσης των μεταξύ μας συναλλαγών. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση καταχώρησης αναληθών ή ανακριβών στοιχειών από μέρους σας.


Οι παραγγελίες που τοποθετούνται μέσω της ιστοσελίδας μας με χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και των κωδικών που εσείς εισαγάγατε, τεκμαίρονται ως δικές σας, καθώς εσείς έχετε την αποκλειστική ευθύνη χειρισμού των κωδικών σας και την προστασία του απορρήτου αυτών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.


Τα στοιχεία της παραγγελίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών που παραγγέλνουν για πρώτη φορά μπορεί να επιβεβαιωθούν τηλεφωνικά. Για τον λόγο και προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα άμεσης επιβεβαίωσης παρακαλούμε να αναγράφετε στην online παραγγελία σας το τηλέφωνο της διεύθυνσης παράδοσης.


Πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, αποτελεί ευθύνη σας να μελετήσετε τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, όπως αυτά εμφανίζονται στις σχετικές επιλογές της ιστοσελίδας μας.


Σε περίπτωση που προβείτε στην ακύρωση της παραγγελίας σας όταν αυτή βρίσκεται στο στάδιο της αποστολής, επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής.


ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση των προϊόντων μας θα γίνεται στον ορισθέντα εκ μέρους σας τόπο και στον ενδεικτικό χρόνο που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Τυχόν αδυναμία μας να παραδώσουμε με απόλυτη ακρίβεια τα προϊόντα μας δεν θα θεωρείται ης πλημμελής εκ μέρους μας εκπλήρωση της σύμβασης, καθώς θα οφείλεται σε εξωγενείς και δυσχερώς προβλέψιμους παράγοντες.


Αδυναμία σας να παραλάβετε τα προϊόντα μας στον ορισθέντα τόπο και χρόνο και αίτημά σας για εκ νέου αποστολή αυτών θα συνεπάγεται χρέωσή σας με το κόστος της μεταφορικής.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 17.00 (εκτός αργιών). Εάν δεν μπορείτε να παραλάβετε εκείνες τις ώρες στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε θα πρέπει να παραλάβετε το δέμα από κάποιο κατάστημα της μεταφορικής που συνεργαζόμαστε.


ΠΛΗΡΩΜΗ

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας πρέπει να ορίζετε αν η πληρωμή θα γίνεται με αντικαταβολή, κατά την παράδοση, με χρέωση πιστωτικής κάρτας κατά την παραγγελία κ.ο.κ.


Ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αντίρρηση φέρει ότι μετά από την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, η αποστολή των εκάστοτε φορολογικών στοιχείων (απόδειξη, τιμολόγιο) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αποστολή μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας που ο χρήστης μας γνωστοποίησε κατά την εγγραφή του στην παρούσα πλατφόρμα.


ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ

Τα προϊόντα που θα παραλάβετε καλύπτουν όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις ποιότητας και φέρουν τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που αναφέρονται κατ’ είδος.


Η εταιρία μας ευθύνεται καταρχήν για τα προσφερόμενα είδη στην έκταση που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας καταναλωτή.


Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις που η κατανάλωση των προϊόντων από το ζωάκι σας έχει συνέπειες (ερεθισμοί, αλλεργικά συμπτώματα κ.ο.κ.). Εφόσον παρατηρήσετε τέτοια συμπτώματα, συνιστάται η άμεση ενημέρωσή μας αλλά και η διακοπή χρήσης των προϊόντων μας, μέχρις ότου ο κτηνίατρός σας σάς δώσει την αναγκαία καθοδήγηση.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο www.avgokaikota.gr, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των προϊόντων της Αυγό και Κότα προϋποθέτει την εξασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας σε αυτόν να δηλώσετε τα αληθή στοιχεία σας που θα σας ζητηθούν όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο. Με την εγγραφή σας στο www.avgokaikota.gr και την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που οικειοθελώς εισάγετε για τους σκοπούς που γνωστοποιούνται κατωτέρω.


Το Αυγό και Κότα συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών σας ως ανωτέρω αλλά και στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει το Αυγό και Κότα και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε.


Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δηλώνετε στην εταιρεία, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες και η πώληση και η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Αυγό και Κότα ιδιαίτερα μέσω του www.avgokaikota.gr Στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων η Αυγό και Κότα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων.


Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την Αυγό και Κότα, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση avgokaikota@gmail.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».


Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Αυγό και Κότα μέσω του www.avgokaikota.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν.2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.


Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό η Αυγό και Κότα επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.


Η Αυγό και Κότα επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε μέσω του www.avgokaikota.gr κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.


Το Αυγό και Κότα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης αναρτώντας αυτούς στο www.avgokaikota.gr


Η εγγραφή στο Αυγό και Κότα ή/και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του www.avgokaikota.gr αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης του.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρία μας θα εξετάσει καλόπιστα κάθε παράπονό σας από τα προϊόντα μας και κάθε σύστασή σας για την περαιτέρω βελτίωση αυτών.


Η εκ μέρους σας επιστροφή προϊόντων θα γίνεται δεκτή μόνον αν προκύψει ότι αυτά φέρουν ελάττωμα ή ιδιότητες και χαρακτηριστικά άλλα από αυτά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας ή ότι δεν ανταποκρίνονται στην παραγγελία σας.


Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται μετά από μεταξύ μας επικοινωνία και τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε.